Aanvraag om omgevingsvergunning Rosmolen 61, 7587 RP de Lutte

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RP 61
Publicatiedatum
21-11-2018
Einddatum
02-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Rosmolen 61, 7587 RP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel Rosmolen 61, 7587 RP de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.