Stookontheffing Beerninksweg 9, 7586 RK Overdinkel

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RK 9
Publicatiedatum
21-03-2018
Einddatum
02-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Beerninksweg 9, 7586 RK Overdinkel

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2018, 2019 en 2020 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Beerninksweg 9, 7586 RK Overdinkel.
Datum bekendmaking 12 maart 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.