gehandicaptenparkeerplaats de Brink 73

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
16-02-2018
Einddatum
30-03-2018
Kaart behorende bij: gehandicaptenparkeerplaats de Brink 73 Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Het besluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van

21 februari 2018 voor een periode van zes weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

     

    Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,7580 AB Losser.

Procedure

Standaard procedure tekst.