Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv  en bijzondere wetten voor het plaatsen van spandoeken

Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Nationaal MS fonds, mevrouw J. Kuijpers, Mathenesserlaan 378, HB Rotterdam om vergunning voor het plaatsen van spandoeken in Losser, De Lutte en Overdinkel ten behoeve van de collecteweek van 19 november 2018 tot en met 24 november 2018
Datum bekendmaking 13 februari 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.