Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 5876, Honingloweg 26, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PK 26
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing op een perceel kadastraal bekend sectie H, nummer 5876, Honingloweg 26, 7581 PK Losser

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2017/2018,  2018/2019 en 2019/2020 voor een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 5876 gelegen aan de Honingloweg 26, 7581 PK Losser. Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.
Datum bekendmaking 13 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.