Ontwerp-bestemmingsplan Lomanskamp 2 Beuningen

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588SB 2
Publicatiedatum
20-02-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan Lomanskamp 2 Beuningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van 14 februari 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt  het ontwerp-bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de zuidzijde van Beuningen een woonlocatie mogelijk te maken met twaalf woningen. Het plan is tijdens een bijeenkomst van de stichting Dorpsraad Beuningen op 10 oktober 2017 gepresenteerd.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Lomanskamp 2 Beuningen kan met ingang van 14 februari 2018 tot en met 27 maart 2018 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken.

 

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 13 februari 2018

Publicatie
1. De week van Losser
2.  www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3. Staatscourant
4. Publicatiebord

Bijlagen