Besluit omgevingsvergunning Beltmolen 15, 7587 RL De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587RL 15
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Beltmolen 15, 7587 RL De Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Af te wijken van de voorschriften het bestemmingsplan voor het verlengen van een carport op het perceel Beltmolen 15, 7587 RL De Lutte.
Datum bekendmaking 9 februari 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.