Aanvraag om omgevingsvergunning Sterkerstraat 6, 7586 CX Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586CX 6
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sterkerstraat 6, 7586 CX Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanbrengen van een staalconstructie woonhuis op het perceel Sterkerstraat 6, 7586 CX Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.