Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581ED 10 A
Publicatiedatum
21-02-2018
Einddatum
04-04-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verbouwen van een voormalig kinderdagverblijf tot vier wooneenheden op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.