Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:

 

Beschrijving

Centrum Management Losser, mevrouw M.A. Dieperink, Kosterstraat 1, 7581 AL in Losser voor het organiseren van Beachgames op het Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op de volgende dagen en tijden¹:
o Zaterdag 21 juli 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur;
o Zondag 22 juli 2018 van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 12 juni 2018.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.