Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 68
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:
 

Beschrijving

Natuurmonumenten Twente, mevrouw S. Damhof, Noordereinde 60, 1243 JJ, ’s Gravenland, om vergunning voor het houden van een zwoele zomeravond in het Arboretum Poort Bulten, Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte op zaterdag 23 juni van 20.00 uur tot 23.00 uur¹
Datum bekendmaking 7 juni 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.