Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Tijdelijke verkeersmaatregel Lossersestraat, tussen Postweg en Ambachtsstraat in de Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel Lossersestraat, tussen Postweg en Ambachtsstraat in de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van een zwoele zomeravond in het Arboretum Poort Bulten, Lossersestraat 68, 7587 PZ de Lutte:
 

Beschrijving

Een parkeerverbod in te stellen voor:
o De Lossersestraat, gelegen tussen de Postweg en de Ambachtsstraat.
Op de volgende dag en tijd:
o Zaterdag 23 juni 2018, vanaf 18.00 uur tot 23.00 uur.
Datum bekendmaking: 7 juni 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.