Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiële herziening Oldenzaalsestraat 71 te Losser

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AT 71
Publicatiedatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp,  partiële  herziening Oldenzaalsestraat 71 te Losser

Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat, met ingang van 21 juni 2018 gedurende 6 weken, voor iedereen ter inzage ligt, het ontwerp-bestemmingsplan “Losser dorp, partiele herziening Oldenzaalsestraat 71 Losser”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan beoogt de de bouw van 3 woningen en een fysiotherapie ruimte mogelijk te maken op het perceel van voormalig café de Klomp en de naastgelegen woning aan de Oldenzaalsestraat 71 te Losser.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser.
Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 20 juni 2018

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant
4.            Publicatiebord

Bijlagen