Gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden

Type bekendmaking
gehandicaptenparkeervergunning
Status
ontwerp-besluit
Locatie (gemeente)
 • losser
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Gehandicaptenparkeerplaats Kostersgaarden Standaard introductie tekst.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser is voornemens om een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen aan de Kostersgaarden te Losser.

 

Het ontwerpbesluit, inclusief een bijbehorende gewaarmerkte tekening, ligt met ingang van

22 juni 2018 voor een periode van vier weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

 • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
 • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
 • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

   

  Tegen het ontwerpbesluit kan iedere belanghebbende vanaf 22 juni 2018 gedurende vier achtereenvolgende weken zijn of haar zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.

   

  Wanneer het mondeling kenbaar maken van een zienswijze de voorkeur geniet dan wel indien u nadere informatie wenst, dan kunt u voor het maken van een afspraak contact opnemen met de heer E. Steijns (telefoon 06-12081686) van de afdeling Openbare Werken.

Procedure

Standaard procedure tekst.