Besluit om grond van de Monumentenwet 1988 Dorpstraat 47, 7587 AB de Lutte

Type bekendmaking
monumentenvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587AB 47
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Besluit om grond van de Monumentenwet 1988 Dorpstraat 47, 7587 AB de Lutte

Besluit op grond van de Monumentenwet 1988
 

Beschrijving

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, gelet op artikel 8 juncto 3 en 4 van de Monumentenwet 1988,  besloten de schuur behorende  bij Dorpstraat 47 De Lutte, geregistreerd als monument onder nummer 513500, te schrappen uit het rijksmonumentenregister.
Datum besluit 18 mei 2018.

Procedure

Standaard procedure tekst.