Bekendmaking Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RE 29
Publicatiedatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Bekendmaking  Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29  Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerp wijzigingsplan Buitengebied, Ruhenbergerweg 29 Overdinkel met ingang van 21 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Beschrijving

Het wijzigingsplan voorziet er in dat de agrarische bedrijfsbestemming aan de Ruhenbergerweg 29 te Overdinkel wordt gewijzigd in Woondoeleinden.  Het plan beoogt de sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken behalve de bestaande bedrijfswoning met bijgebouw. De bouw van één extra woning wordt planologisch mogelijk gemaakt.

In de periode dat het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling reageren.

Wilt u reageren op het wijzigingsplan?

Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, 7580 AB  Losser.

Wilt u mondeling uw zienswijze naar voren brengen dan kunt u terecht bij de heer G.Kwekkeboom tel 06 12703580. U kunt ook mailen naar g.kwekkeboom@losser.nl

Procedure

Het ontwerp wijzigingsplan ligt met  de bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Losser aan het Raadhuisplein 1 te Losser. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl

Losser, 20 juni 2018

Bijlagen