Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie H, nummer 9932, toekomstig adres aan de Dingshof in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9932
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van 4 woningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 9932, toekomstige adressen aan de Dingshof in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.