Aanvraag om omgevingsvergunning diverse locaties lang de Dinkeloevers en bij de Aarninksbrug in Losser en Kribbenbrug in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 764
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitvoeren van kleinschalige herstelwerkzaamheden Dinkeloevers op 6 locaties en het verwijderen van de aanzanding bij Aarninksbrug in Losser en Kribbenbrug in de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser LSR00, sectie Q, nummers 764, 883, sectie H, nummers 7694, 653, sectie P, nummers 667, 523, sectie D, nummer 3987 en sectie A, nummer 2767.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.