Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RG 8
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een paardenstal op het perceel Ruhenbergerweg 8, 7586 RG Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.