Aanvraag om omgevingsvergunning Houtstraat 9, 7581 BH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BH 9
Publicatiedatum
20-06-2018
Einddatum
01-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Houtstraat 9, 7581 BH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een oprit op het perceel Houtstraat 9, 7581 BH Losser.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.