Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BV 76
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Parochie Maria Vlucht, Gronausestraat 4, 7581 CG in Losser voor het houden van de Gerardus Majella bedevaart in het Gerardus Majella park, Hoofdstraat 76, 7586 BV in Overdinkel op zondag 21 oktober 2018 van 10.30 tot 14.30 uur.¹
Datum bekendmaking 20 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. .