Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RH 64
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Sportveld Beuningen, Lomanskamp 3, 7588 SC Beuningen voor het houden van het evenement ‘Dorpsfeest Beuningen’ aan de Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen op de volgende dagen en tijden;
-    Vrijdag 28 september 2018 van 16:00 uur tot 23:00 uur.
-    Zaterdag 29 september 2018 van 13:00 uur tot zondag 30 september 01:00 uur. 
-    Zondag 30 september 2018 van 12:00 uur tot en met 20:00 uur. ¹
Datum bekendmaking 24 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.