Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel in het centrum van Losser

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het Johma Jubileumfestijn, op zaterdag 15
september 2018, de volgende wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
 

Beschrijving

o    Raadhuisplein;
op de volgende dagen en tijden:
o    vrijdag 14 september 2018 (vanaf 10:00 uur) tot en met zondag 16 september 2018 (tot 24:00 uur), in verband met het opbouwen en afbreken van het evenement; 
-    Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
-    Teylersstraat;
-    Kerkstraat, tussen Roberinkstraat en St. Maartenstraat;
-    Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, in verband met het inrichten van taxistandplaatsen en het waarborgen van de aan- en afrijroute van de taxi’s;
op de volgende dagen en tijden:
o    zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12:00 uur) tot en met zondag 16 september 2018 (01:00 uur); 
Voorts het eenrichtingsverkeer in de Roberinkstraat om te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Kerkstraat richting Brinkstraat,
op de volgende dag(en) en tijden:
o    zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12:00 uur) tot en met zondag 16 september 2018 (01:00 uur); 
En het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, om 
te zetten. De rijrichting zal zijn vanaf Teylerstraat richting Bernard Leurinkstraat,
op de volgende dag(en) en tijden:
o    zaterdag 15 september 2018 (vanaf 12:00 uur) tot en met zondag 16 september 2018 (01:00 uur). 
Datum bekendmaking 23 juli 2018.
 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.