Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lossersestraat 64, 7587 PZ de Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PZ 64
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lossersestraat 64, 7587 PZ de Lutte

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het starten ven een bedrijfsverzamellocatie op het perceel Lossersestraat 64, 7587 PZ de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.