Besluit omgevingsvergunning Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587ML 3
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik van een vrijstaand bijgebouw in een bed- and breakfast verblijf dat direct gekoppeld is aan de woning Middelkampweg 3, 7587 ML de Lutte.
Datum bekendmaking 25 juli 2018. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.