Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Rudingpad 12/12A, 7587 AP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Pastoor Rudingpad 12/12A, 7587 AP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een bedrijfshal van de carnavalsvereniging op het perceel Pastoor Rudingpad 12/12A, 7587 AP de Lutte.
 

Procedure


Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.