Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 50, 7581 GD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Brinkstraat 50, 7581 GD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanleggen van een nieuwe inrit op het perceel Brinkstraat 50, 7581 GD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.