Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Pastoor Bolscherstraat 2, 7588 RS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RS 2
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Pastoor Bolscherstraat 2, 7588 RS Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van 1 eikenboom op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2637 nabij Pastoor Bolscherstraat 2, 7588 RS Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.