Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Lutterzandweg 19, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PB 19
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning nabij Lutterzandweg 19, 7588 PB Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur ten behoeve van opslag van materieel voor het onderhoud van het landgoed op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3275, nabij Lutterzandweg 19, 7588 PB Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.