Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BT 61
Publicatiedatum
01-08-2018
Einddatum
12-09-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lutterstraat 61, 7581 BT Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Afwijken van het bestemmingsplan (fase 1) op het perceel Lutterstraat 61, 7581 BT Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.