Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587RB 21
Publicatiedatum
19-09-2018
Einddatum
31-10-2018
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het veranderen van de inrichting, deze wordt uitgebreid met een nieuwe vleesvarkensstal, op het perceel Lossersedijk 21, 7587 RB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.