Aanvraag om omgevingsvergunning Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581HH 55
Publicatiedatum
19-09-2018
Einddatum
31-10-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Melden brandveilig gebruik voor het plaatsen van een tent naast het horecabedrijf op het perceel Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.