Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Langenkamp 5, 7582 GC Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum
18-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Drank- en Horecawet Langenkamp 5, 7582 GC Losser

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende slijterijvergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Coop Supermarkten B.V. te Arnhem voor het uitoefenen van het slijtersbedrijf Coop, gevestigd aan de Langenkamp 5, 7582 GC Losser.
Datum bekendmaking: 7 december 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.