Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 118, 7586 BW Overdinkel

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
12-12-2018
Einddatum
23-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Hoofdstraat 118, 7586 BW Overdinkel

Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Aldi Groenlo B.V., Zuidgang 2, 7141 JK Groenlo voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Aldi actueel artikelen op het perceel aan de Hoofdstraat 118, 7586 BW Overdinkel op 18,19, en 20 januari 2019 en 25, 26 en 27 januari 2019.¹  
Datum bekendmaking 12 december 2018. 
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.