Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
11-12-2018
Einddatum
22-01-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging de ‘Gaffel Aöskes’, De Pol 42 D, 7581CZ Losser voor het houden van het Sterrengala in sporthal de Fakkel aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser op vrijdag 8 februari 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur.¹
Datum bekendmaking 11 december 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.