Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
07-12-2018
Einddatum
18-01-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Gronausestraat 107, 7581 CE Losser

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Carnavalsvereniging de Gaffel Aöskes voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Sterrengala & Jeugdgala aan de Gronausestraat 107, 7581 CE Losser op de volgende dagen en tijden:
-    Vrijdag 8 februari 2019 van 18.30 uur tot 21.30 uur. 
-    Zaterdag 9 februari van 2019 18.45 uur tot zondag 10 februari 02.00 uur.
Datum bekendmaking 7 december 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.