Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor Bolscherstraat 28, 7588 RS Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
19-12-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Pastoor Bolscherstraat 28, 7588 RS Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een Amerikaanse eik op het perceel Pastoor Bolscherstraat 28, 7588 RS Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.