Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Dorpstraat 3, 7587 AA de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AA 3
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Dorpstraat 3, 7587 AA de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

- St. Gemeenschapswerk De Hellehond, meneer R. Oude Egbrink, Plechelmusstraat 14, 7587 AM in de Lutte voor het houden van het evenement ‘Hellehondsdagen De Lutte 2018’ in het centrum van de Lutte aan de Dorpstraat 3, 7587 AA in de Lutte op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 13 juli 2018 van 18:00 uur tot 02:00 uur.
- Zaterdag 14 juli 2018 van 10:00 uur tot 02:00 uur.
- Zondag 15 juli 2018 van 10:00 uur tot 21:00 uur.¹
Datum bekendmaking 9 juli 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.