Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Tijdelijke verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom van de Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen binnen de bebouwde kom van de Lutte

Tijdelijke verkeersmaatregelen
 

Beschrijving

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het evenement 41e Hellehondsdagen welke wordt gehouden vanaf vrijdag 13 juli 2018 tot en met zondag 15 juli 2018 binnen de bebouwde kom van de Lutte. Onderstaande wegen in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer behalve fietsers:
a. -  Lossersestraat/Plechelmusstraat, gelegen tussen Dorpstraat en   Leeuwerikstraat;
        -       Dorpstraat, gelegen tussen Beatrixstraat/Merelstraat en Plechelmusstraat;
 - Irenestraat, gelegen tussen Lossersestraat en Beatrixstraat,
op de volgende dagen en tijden:
- woensdag 11 juli 2018 vanaf 16:00 uur tot en met maandag 16 juli 2018 tot 13:00 uur;
b. - Plechelmusstraat, gelegen tussen Nieuwstraat en Dorpstraat;
op de volgende dag en tijden:
- vrijdag 13 juli 2018, tussen 14:00 uur en 24:00 uur;
c. - Plechelmusstraat, gelegen tussen Bentheimerstraat en Dorpstraat;
op de volgende dag en tijden:
- zaterdag 14 juli 2018, vanaf 13:00 uu, tot en met zondag 15 juli 2018 tot 18:00 uur;
d. - Irenestraat, tussen Dorpstraat en Beatrixstraat;
 - Beatrixstraat, tussen Irenestraat en Dorpstraat;
 - Merelstraat, tussen Dorpstraat en pand Merelstraat nr. 9;
 - Nachtegaalstraat, tussen Spechtstraat en Lossersestraat;
 - Spechtstraat, tussen Nachtegaalstraat en Dorpstraat;
 - Dorpstraat, tussen Merelstraat en Luttermolenweg;
 - Luttermolenweg, tussen Dorpstraat en Waterradmolen;
 - Waterradmolen, tussen Luttermolenweg en Korenmolen;
 - Korenmolen, tussen Waterradmolen en Ertsmolen;
 - Ertsmolen, tussen Korenmolen en Haerpad;
 - Haerpad, tussen Ertsmolen en Molenveldpad;
 - Molenveldpad, tussen Haerpad en Lossersestraat;
 - Lossersestraat, tussen Molenveldpad en de Visscherij;
 - de Visscherij, tussen Lossersestraat en Essenweg;
 - Essenweg, tussen de Visscherij en toegang Kerkkebos nabij Essenweg nr. 3;
 - Fleerderhoekpad, tussen uitgang Kerkkebos en Bavelsweg;
 - Bavelsweg, tussen Fleerderhoekpad en Pastoor Rudingpad;
 - Pastoor Rudingpad, tussen Bavelsweg en Pastoor Geerdinkstraat;
op de volgende dag en tijden:
- zaterdag 14 juli 2018, vanaf 17:00 uur tot en met de duur van de Dorpsloop;
tot 18:00 uur;
en voorts een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg voor de volgende
wegen:
- Leeuwerikstraat;
-  Spechtstraat;
- Appelvinkstraat;
- Margrietstraat;
- Beatrixstraat;
-  Dorpstraat, gelegen tussen Margrietstraat en Bentheimerstraat;
- Lossersestraat, aan beide zijden ter hoogte van inrit brandweerkazerne,
op de volgende dag en tijden:
- donderdag 12 juli 2018, vanaf 18:00 uur, tot en met maandag 16 juli 2018.
tot 13:00 uur.
Datum bekendmaking: 9 juli 2018.

 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.