Tijdelijke verkeersmaatregelen Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 11
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregelen Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser

Tijdelijke verkeersmaatregelen
 

Beschrijving

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het te houden Schuttersfeest Losser 2018 op het parkeerterrein nabij zwembad Brilmansdennen te Losser, vanaf vrijdag 3 augustus 2018 tot en met zondag 5 augustus 2018, in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
o het parkeerterrein nabij zwembad Brilmansdennen, Bookholtlaan 11, 7581 BB Losser;
op de volgende dagen en tijden:
o zaterdag 29 juli 2018, vanaf 09:00 uur tot en met 13:00 uur (i.v.m. tentopbouw);
o maandag 31 juli 2018, vanaf 09:00 uur tot en met 17:00 uur (i.v.m. tentopbouw);
o vrijdag 3 augustus 2018, vanaf 18:00 uur tot en met
o maandag 6 augustus 2018, tot 17:00 uur. 
Datum bekendmaking: 6 juli 2018.

 

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.