Aanvraag om omgevingsvergunning Wensinkweg 2, 7582 RE Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582RE 2
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Wensinkweg 2, 7582 RE Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van twee eikenbomen op het perceel Wensinkweg 2, 7582 RE Losser.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.