Aanvraag om omgevingsvergunning Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • losser
Publicatiedatum
18-07-2018
Einddatum
29-08-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Vervangen van bijgebouwtjes door 1 gebouw op het perceel Koopsweg 16, 7587 PM de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.