Stookontheffing Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RH 64
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in  2019, 2020 en 2021 voor de volgende percelen:
Beuningerstraat 64, 7588 RH Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3350.
Datum bekendmaking 6 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.