Stookontheffing Oldenzaalsestraat 158, 7587 PK De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PK 158
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Stookontheffing Oldenzaalsestraat 158, 7587 PK De Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
 

Beschrijving

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en 2021 voor het volgende perceel:
Oldenzaalsestraat 158, 7587 PK De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie F, nummer 3237.
Datum bekendmaking 11 april 2018.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.