Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 18A, 7587 LH De Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LH 18
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Lutterzandweg 18A, 7587 LH De Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

De heer J. Kolner, De Kievit 127, 7591 LD Denekamp voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Marathon bij Erve Beverborg aan de Lutterzandweg 18A in De Lutte op zaterdag 13 oktober 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
Datum bekendmaking 11 april 2018.

 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.