Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 147, 7586 BM Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BM 147
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Hoofdstraat 147, 7586 BM Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting OVO, de heer R. Vriesema, Hoofdstraat 147, 7586 BM in Overdinkel voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het Euregiofeest aan de Hoofdstraat in Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
Zaterdag 7 juli 2018 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
Zondag 8 juli 2018 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 11 april 2018.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.