Aanvraag om omgevingsvergunning Mozarstraat 51, 7582 ET Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582ET 51
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Mozarstraat 51, 7582 ET Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden bestaande carport of het nieuw bouwen van een carport op het perceel Mozartstraat 51, 7582 ET Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.