Aanvraag om omgevingsvergunning Invalsweg 8A, 7586 RC Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RC 8
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Invalsweg 8A, 7586 RC Overdinkel

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van een oprit op het perceel Invalsweg 8A, 7586 RC Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.