Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 41, 7587 AB De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AB 41
Publicatiedatum
18-04-2018
Einddatum
30-05-2018
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Dorpstraat 41, 7587 AB De Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Aanbrengen van reclame op een fietsenwinkel op het perceel Dorpstraat 41, 7587 AB De Lutte.
.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.