Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
17-10-2018
Einddatum
28-11-2018
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Centrum Management Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het houden van de kerstmarkt aan het Raadhuisplein in Losser op zondag 16 december 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur. ¹
Datum bekendmaking 9 oktober 2018
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.